Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzes we gemaakt hebben en zullen maken voor de komende tijd ten aanzien van het onderwijs op onze school. Het is een beschrijving van de wijze waarop wij ons onderwijs inhoud geven, welke materialen wij daarbij gebruiken en hoe wij het organiseren. De kerndoelen van de inspectie zijn richtinggevend voor het onderwijs. Daarbij gaan we uit van de ontwikkelingskansen van de leerling. Het schoolplan is een wettelijk document dat door het bestuur ter verantwoording is toegestuurd aan de inspectie.


Klik hier voor het schoolplan van SBO de Veste.


Klik hier voor het schoolplan van SO de Veste.