Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad ( M.R.) van S(B)O de Veste bestaat uit minimaal 6 leden. Drie leden vormen de vertegenwoordiging van de ouders en overige drie leden vertegenwoordigen het personeel van de school. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. 


Onderwerpen waarover de MR zich buigt, zijn o.a. het schoolplan, de schoolgids met het vakantierooster, de nieuwbouw en de formatie. 


Voor meer informatie kan er ook tussentijds met één van de leden contact opgenomen worden.


De huidige leden zijn namens de ouders:

  • Mevr. Nathalie Kerbusch
  • Dhr. Thino Jansen 
  • Mevr. Sandra de Jager


Namens het personeel:

  • Mevr. Angelique Havermans, namens SO
  • Mevr. Fleur van Tilborg, namens SBO
  • Mevr. Janita Quist, namens SBO


Gesprekspartner namens de directie:

  • Dhr. Theo Quaak